Ο Κλήρος της Τύχης στους 12 Οίκους

 Ο Κλήρος της Τύχης στους 12 Οίκους Πριν αρχίσουμε να περιγράφουμε τις ιδιότητες του ΚτΤ στους οίκους, να πούμε ότι θα ήταν καλό ο χάρτης να έχει υπολογιστεί σε σύστημα οικοθεσίας Whole Sign Houses, ή αλλιώς «Ζωδιότοπων», δλδ ολόκληρο το ζώδιο της ακμής του Ωροσκόπου να είναι 1ος οίκος (ασχέτως σε ποια μοίρα βρίσκεται ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Κλήρος της Τύχης στους 12 Οίκους.