Ο Κλήρος της Τύχης στους 12 Οίκους

 Ο Κλήρος της Τύχης στους 12 Οίκους

Πριν αρχίσουμε να περιγράφουμε τις ιδιότητες του ΚτΤ στους οίκους, να πούμε ότι θα ήταν καλό ο χάρτης να έχει υπολογιστεί σε σύστημα οικοθεσίας Whole Sign Houses, ή αλλιώς «Ζωδιότοπων», δλδ ολόκληρο το ζώδιο της ακμής του Ωροσκόπου να είναι 1ος οίκος (ασχέτως σε ποια μοίρα βρίσκεται ο Ωροσκόπος), το επόμενο ζώδιο από τον Ωροσκόπο να είναι ο 2ος οίκος, το μεθεπόμενο ο 3ος οίκος κλπ.

Απο τη Βίρνα Κουτράκου

Ο Κλήρος της Τύχης στους 12 Οίκους 3

 Ο Κλήρος της Τύχης στον 1ο Οίκο: Εδώ ο Κλήρος συνυπάρχει με τον ωροσκόπο κ έχουν τον ίδιο κυβερνήτη. Αυτό σημαίνει ότι οι άνεμοι της Τύχης φυσούν προς την ίδια κατεύθυνση με την πορεία του ατόμου, πράγμα γενικά βοηθητικό, (εκτός αν ο κυβερνήτης πλανήτης της Τύχης κ του Ωροσκόπου είναι σε αποστροφή, στον 2ο, 6ο, 8ο ή 12ο οίκο, ή σε ζώδιο στο οποίο υφίσταται βλάβη). Εδώ ενισχύονται τα μοτίβα του γενέθλιου χάρτη, αλλά κ η αίσθηση του Εαυτού, κ το άτομο είναι σε θέση να κάνει τις κινήσεις που απαιτούνται ώστε να φέρει τα πράγματα εκεί που θέλει. Μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες κ να τις φέρει εις πέρας.

 Ο Κλήρος της Τύχης στον 2ο Οίκο: Εδώ ο Κλήρος είναι στον οίκο των οικονομικών, του εισοδήματος κ των αξιών του ατόμου, Ο 2ος είναι διάδοχος οίκος, οπότε θα λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τον 1ο.  Ο ΚτΤ καλείται να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα που το άτομο εκτιμά  κ είναι σημαντικά για εκείνο κ αποτελούν σταθερή βάση κ γείωση  κ να χτίσει πάνω σε αυτά ώστε να επιτευχθεί σταθερότητα στη ζωή κ οικονομική άνθιση. Εδώ απαιτείται προσοχή (ακριβώς επειδή ο 2ος οίκος δεν συνδέεται με το ζώδιο του Ωροσκόπου με πτολεμαϊκή όψη, άρα δεν ελέγχεται από το πηδάλιο) ώστε να μην εκτραπεί κ η απόκτηση υλικού πλούτου να μην καταστεί  αυτοσκοπός, γιατί αυτό δεν θα ωφελήσει το άτομο.

 Ο Κλήρος της Τύχης στον 3ο Οίκο: Εδώ ο Κλήρος είναι στον οίκο της Θεάς, στη χαρά της Σελήνης, που τού ταιριάζει. Εδώ βρίσκουν τη θέση τους οι κοντινοί  συγγενείς, οι μετακινήσεις, η επικοινωνία κ μετάδοση πληροφοριών, η μάθηση στα πρώτα χρόνια της ζωής. Ο ΚτΤ καλείται να χρησιμοποιήσει όλα αυτά για να βρει το άτομο χαρά κ ευμένεια στη ζωή του κ να μπορέσει να ωριμάσει κ να οδηγηθεί στην οικονομική ευμάρεια, στην οποία μπορεί να συντελέσουν επαγγέλματα σχετιζόμενα με μετακινήσεις, μετάδοση  πληροφορίας κ επικοινωνίας, συγγραφή, χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης.

 Ο Κλήρος της Τύχης στον 4ο Οίκο: Εδώ ο Κλήρος έχει περάσει στο «Υπόγειο», στον οίκο που αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο εδράζεται το οικοδόμημα της ζωής του ατόμου. Κ τι πιο ισχυρό ως βάση, παρά η οικογένεια από την οποία το άτομο προέρχεται. Ως γωνιακός οίκος προσφέρει μεγάλη στήριξη. Πάνω σε αυτές τις έννοιες ο ΚτΤ θα βασιστεί για να χτίσει την ευτυχία κ την ευδαιμονία του ατόμου, αλλά κ την υλική του περιουσία. Υπάρχει εύνοια που προέρχεται από την οικογένεια κ την πατρική περιουσία, κινητή κ ακίνητη, αλλά κ από την συναισθηματική εγγύτητα των γονιών που περιβάλλει το άτομο προστατευτικά. Επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτή τη θέση είναι τα κτηματομεσιτικά, τα κατασκευαστικά οικιών, το εμπόριο παλαιών ειδών κ αντικών, ακόμα όμως κ επαγγέλματα που ασκούνται από το σπίτι, δια αποστάσεως. 

 Ο Κλήρος της Τύχης στον 5ο Οίκο: Εδώ ο Κλήρος έχει περάσει στην «Αγαθή Τύχη», στην χαρά της Αφροδίτης, έναν διάδοχο οίκο που σχετίζεται με την αναπαραγωγή, τόσο ως προς τα «παιδιά» στα οποία δίνουμε ζωή (τόσο τα βιολογικά μας παιδιά, όσο κ τα δημιουργήματα μας), όσο κ ως προς την ευχαρίστηση που αντλούμε. Ο ΚτΤ εδώ χαίρεται να δημιουργεί κ να εκτονώνει την ενέργεια του ατόμου δίνοντας σάρκα κ οστά στις ιδέες του. Τα δημιουργήματα μπορεί να είναι είτε επιχειρηματικά σχέδια, είτε σχέδια Τέχνης. Το άτομο μπορεί να προσανατολιστεί κ επαγγελματικά προς αυτήν την κατεύθυνση, όσο κ προς τα σπορ, ή κ κάνοντας τα χόμπι του επάγγελμα.

 Ο Κλήρος της Τύχης στον 6ο Οίκο: Εδώ ο Κλήρος έχει περάσει στην  «Κακή Τύχη», στον οίκο εντός του οποίου χαίρεται ο Άρης. Ο οίκος αυτός δεν σχηματίζει πτολεμαϊκή όψη με τον Ωροσκόπο, άρα θα λειτουργήσει ανεξέλεγκτα ως προς το ίδιο το άτομο. Είναι όμως σε σχέση τριγώνου με τον 10 οίκο, που είναι η καριέρα, οπότε μπορεί να λειτουργήσει   επωφελώς για την σταδιοδρομία ενός ανθρώπου. Εδώ τα θέματα είναι εξαρτημένη εργασία (παλιότερα ήταν η δουλεία), ασθένεια, καθημερινότητα, μικρά ζώα. Πάνω σε αυτά θα πρέπει να λειτουργήσει ο ΚτΤ για να είναι το άτομο ισορροπημένο κ ήρεμο. Η εργασία για κοινωφελείς σκοπούς κ η προσφορά στον συνάνθρωπο μπορεί να εκτονώσει τις δυσοίωνες έννοιες αυτού του οίκου, ενώ παράλληλα μπορεί να βοηθήσει κ επαγγελματικά το άτομο. Με τον ΚτΤ σε αυτόν τον οίκο είναι καλό το άτομο να κάνει συχνά ιατρικές εξετάσεις κ να μην αφήνει το θέμα στη… τύχη.

 Ο Κλήρος της Τύχης στον 7ο Οίκο: Εδώ ο Κλήρος έχει περάσει στην Δύση, στην δυτικό δλδ ορίζοντα του χάρτη, στον οίκο της συγχώνευσης, η οποία επιτυγχάνεται είτε μέσω γάμου, είτε μέσω συνεταιρισμού, αλλά κ στον οίκο των φανερών εχθρών. Είναι ένας γωνιακός οίκος που τα επίπεδα ενέργειας του μπορούν να υποστηρίξουν τον ΚτΤ να αναζητήσει στους σημαντικούς άλλους της ζωής του ατόμου την υποστήριξη που το άτομο θα χρειαστεί. Κάποιος με τον ΚτΤ στον 7ο οίκο αισθάνεται καλύτερα κ λειτουργεί πιο αποδοτικά όταν συνεργάζεται με άλλους, παρά όταν είναι μόνος. Επαγγελματικά το άτομο μπορεί να προσανατολιστεί σε δουλειές που σχετίζονται με άλλους, είτε μέσω σύστασης εταιρειών, είτε παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, είτε ασχολούμενοι με δεσμευτικά συμβόλαια, είτε παρέχοντας νομικές υπηρεσίες.

 Ο Κλήρος της Τύχης στον 8ο Οίκο: Εδώ ο κλήρος έχει περάσει σε έναν οίκο «σκιώδη» (που δεν σχηματίζει δλδ πτολεμαϊκή  όψη με τον ωροσκόπο, άρα δεν μπορεί να κατευθυνθεί από αυτόν) ο οποίος ασχολείται με τον Θάνατο κ τον Κάτω Κόσμο, αλλά κ με το εισόδημα που μπορεί να προέλθει από τον θάνατο, δλδ με τις κληρονομιές. Επίσης, ως 2ος οίκος του 7ου, σχετίζεται κ με τα χρήματα των άλλων, από τα οποία μπορεί το άτομο να ωφεληθεί. Ο ΚτΤ εκεί θα πρέπει να λειτουργήσει υπό  ακραίες συνθήκες, σε αφιλόξενο περιβάλλον κ σε κατάσταση κρίσης. Εκεί θα πρέπει να βοηθήσει το άτομο να κάνει την αυτοκριτική του κ να επαναπροσδιορίσει τι είναι σημαντικό στη ζωή του ώστε να βρει εσωτερική ηρεμία κ ησυχία. Επαγγελματικά το άτομο μπορεί να ωφεληθεί είτε μέσα από τις κρίσεις των άλλων (βοηθώντας τους να τις ξεπεράσουν) είτε διαχειριζόμενο χρήματα άλλων.

 Ο Κλήρος της Τύχης στον 9ο Οίκο: Εδώ ο Κλήρος βρίσκεται στον «οίκο του Θεού», στην χαρά του Ηλίου. Τα θέματα που πραγματεύεται ο οίκος είναι θρησκεία, πνευματικότητα, ανώτερη γνώση, φιλοσοφία, μακρινά  τον ανώτερο εαυτό του κ να έρθει σε επαφή κ κοινωνία μαζί του. Για να γίνει αυτό το άτομο πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλο κ με διευρυμένους ορίζοντες. Η επαφή με τον ανώτερο εαυτό του, ή με το «θείον» είναι αυτή που θα του δώσει χαρά κ ισορροπία. Επαγγελματικά το άτομο ευνοείται από την  ενασχόληση με ταξίδια, ανώτερη εκπαίδευση, φιλοσοφία αλλά κ διάφορες μαντικές τέχνες. Τέλος, με τον ΚτΤ στον 9ο οίκο, το άτομο μπορεί να χρειαστεί να μετοικήσει μακριά από τον τόπο που γεννήθηκε.

 Ο Κλήρος της Τύχης στον 10ο Οίκο: εδώ ο Κλήρος βρίσκεται στην κορυφή, στο ισχυρότερο κέντρο του χάρτη μετά  τον 1ο οίκο κ μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για μεγάλη κοινωνική άνοδο του ατόμου, Σχετίζεται με τη θέση ενός ατόμου στο κοινωνικό στερέωμα, με την καριέρα του, με την δημόσιο ρόλο του, με τις πράξεις του κ με την αναγνωρισιμότητα του. Επίσης, σχετίζεται με την Μητέρα. Ο ΚτΤ εκεί πρέπει να δουλέψει με τις φιλοδοξίες του ατόμου κ την επιθυμία του για ισχύ κ κοινωνική προβολή κ να ισορροπήσει το τι θα βγάζει το άτομο προς τα έξω, τι θα προβάλλει, σε σχέση με τα πιο προσωπικά του κομμάτια. Επαγγελματικά ευνοείται η άνοδος του στην ιεραρχία, εφόσον καταβάλλει προσπάθεια. Εύνοια οικονομική κ βοήθεια μπορεί να έρθει κ από την πλευρά της μητέρας.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 11ο Οίκο: Εκεί ο Κλήρος βρίσκεται στον «Αγαθό Δαίμονα», στη χαρά του Δία. Τα θέματα που πραγματεύεται ο οίκος αυτός είναι οι ελπίδες κ τα όνειρα μας για το Αύριο, οι φίλοι κ συνοδοιπόροι μας, τα υιοθετημένα παιδιά μας (κ τα παιδιά των συντρόφων μας), οι ομάδες κ συλλογικότητες στις οποίες μετέχουμε, ο εθελοντισμός,  η ίδια η δύναμη της Κοινωνίας. Ο ΚτΤ εκεί σημειοδοτεί όλη την φιλική κ κοινωνική ομάδα που υποστηρίζει το άτομο κ το βοηθάει να πραγματώσει τις φιλοδοξίες του κ να αναδειχθεί στην κορυφή (10ος οίκος). Ο ρόλος του είναι να φέρει αυτούς τους ανθρώπους στο δρόμο του ατόμου, οι οποίοι θα τον χαρακτηρίσουν Οραματιστή κ θα προωθήσουν το όραμά του. Επαγγελματικά το άτομο ευνοείται ασχολούμενο με ηλεκτρισμό κ υψηλή τεχνολογία, με κοινωνικές υπηρεσίες,  με συνδικαλισμό ακόμα κ με ακτιβισμό.

Ο Κλήρος της Τύχης στον 12ο Οίκο: Εκεί ο ΚτΤ περνάει στον «Κακό Δαίμονα», στη χαρά του Κρόνου. Τα θέματα που πραγματεύεται αυτός ο οίκος είναι αυτοακύρωση, θλίψη, απώλεια, μοναξιά, περιορισμός, μακροχρόνιες ασθένειες, ιδρυματοποίηση, κρυφοί εχθροί, κάρμα, προηγούμενες ενσαρκώσεις (για όσους τις αποδέχονται). Ο ΚτΤ εκεί μπορεί να βοηθήσει το άτομο να συνδεθεί με το «αόρατο» κ να αποδεχθεί ότι πέραν του υλικού κόσμου, υπάρχουν κ άλλοι κόσμοι. Ακόμα, μπορεί  να βοηθήσει το άτομο να έρθει σε επαφή με τα δικά του απωθημένα κ καταπιεσμένα κομμάτια, οδηγώντας το στην απόσυρση του -κατά διαστήματα- από τον κόσμο. Επαγγελματικά το άτομο μπορεί να ευνοηθεί αν εργάζεται σε νοσοκομεία, ιδρύματα, ή φυλακές, δεδομένης κ της τάσης που έχει να προσφέρει. Επίσης, με τον ΚτΤ στον 12ο, όπως κ στον 9ο, το άτομο μπορεί να ζήσει μακριά από τον τόπο γέννησης του.

Δείτε το 1ο μέρος εδώ:

Ο  Κλήρος  της  Τύχης – τι είναι κ πώς λειτουργεί – Χρήστος Άρχος (christosarchos.gr)

Δείτε το 2ο μέρος εδώ

Ο Κλήρος της Τύχης στα 12 Ζώδια: – Χρήστος Άρχος (christosarchos.gr)