Αστροψυχολογική διάγνωστική

Για αυτούς που θέλουν να ψάξουν βαθιά τον εαυτό τους είναι αυτή η συνεδρία. Για 150 λεπτά θα υπάρξουν διάφορα τεστ και ερμηνείες πάνω στο χάρτη που σκοπό έχουν την περεταίρω εμφάθυνση αλλά και αποκάλυψη πραγμάτων που πολλές φορές δεν ειναι εύκολο ένας να τα δει. Η συνεδρία προαπαιτεί την ολοκληρωτική προσωπική θέληση κάποιου να δουλέψει σε πολύ μεγάλο βάθος και να προσπαθήσει να ανακαλύψει τον εαυτό του όπως και να εμβαθύνει και να βρει αιτίες και πράγματα ακόμη και πιο πίσω απο τη δικιά του στιγμή γέννησης. Η αποκάλυψη μέσα από διάφορα τεστ και το προσωπικό χάρτη είναι ίσως το απόλυτο εργαλείο κατανόησης της ψυχολογίας κάποιου μέσω της αστρολογίας.