Αστροψυχολογική ανάλυση

H Αστροψυχολογική ανάλυση μας δίνει πληροφορίες για την αναλυτική δομή της προσωπικότητας μας αλλά και για τα βασικά αρχέτυπα που κυριαρχούν στο χάρτη μας. Μέσα από την Αστροψυχολογική ανάλυση κάποιος μαθαίνει περισσότερα για τα όνειρα του και τη σημασία τους, ποια είναι τα συμπλέγματα που τον προβληματίζουν αλλά και τα αρχέτυπα που του δίνουν την ορμή για την ολοκλήρωση του, σε αυτή τη συνεδρία επίσης ανακαλύπτει κάποιος τη ψυχική του ενέργεια και τα όποια εμπόδια έχει που δεν της επιτρέπουν να μπορέσει να εκφραστεί με δημιουργικό τρόπο!