Διόρθωση ώρας

Η διόρθωση ή εύρεση ώρας είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εργαλείο του αστρολόγου που χρησιμοποιείται για να βρεθεί η ώρα γέννησης ενός ατόμου. Για να μπορέσει να γίνει σωστά η πρακτική εφαρμογή της ώρας θα πρέπει να δώσετε 10 – 14 γεγονότα τα οποία να είναι σε χρονική απόσταση μεταξύ τους μία χρονιά περίπου και θα πρέπει τα περισσότερα απο αυτά να έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία δηλαδή 10/12/2010 “Γάμος”. Μερικά απο αυτά μπορούν να έχουν μόνο μήνα αλλά να μην υπερβαίνουν τα 3 -4. Θα πρέπει επίσης να γράψετε την ημερομηνία γέννησης σας και το εύρος της ώρας που δε ξέρετε για παράδειγμα 10:00 βράδυ μέχρι 11:30 βράδυ ή αν δε ξέρετε καθόλου την ώρα αφήστε το κενό!
Απαραίτητο ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για συμπληρωματικές ερωτήσεις.