Εβδομαδιαίες προβλέψεις: 13 – 19 Νοεμβρίου 2023. Περίοδος Ξεκαθαρισμάτων