Εβδομαδιαίες προβλέψεις 15 – 21 Ιανουαρίου. Εβδομάδα ευκαιριών