Εβδομαδιαίες προβλέψεις 9 – 14 Οκτωβρίου.. Εβδομάδα εκκαθάρισης