Το πλανητικό σκηνικό και οι μεγάλες εξελίξεις των δεκαήμερων μέχρι τα επόμενα χρόνια