Ζώδια εβδομάδας 1 – 7 Οκτωβρίου: Λανθασμένες εκτιμήσεις και εντάσεις