Ζώδια εβδομάδας: 6 – 12 Νοεμβρίου 2023. Επιτυχίες και κλιμάκωση εντάσεων