ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Κληρονομική αστρολογία ονομάζεται η μελέτη των άστρων για τη διερεύνηση των βιολογικών επιρροών του ατόμου αλλά και των περιβαλλοντικών επιρροών που μπορεί να επηρεάσουν ένα άτομο.

Η κληρονομική αστρολογία έρχεται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν γενεές αλλά και άτομα συγκεκριμένα. Για παράδειγμα έρχεται να καλύψει απαντήσεις σε περιπτώσεις όπως γιατί οι γυναίκες μίας συγκεκριμένης οικογένειας τις τελευταίες γενεές μονίμως χωρίζουν και μένουν μόνες με παιδιά ή γιατί οι αισθηματικές ζωές των ατόμων μιας οικογένειας χαρακτηρίζονται από τραγικά περιστατικά ενώ από άλλα χαρακτηρίζονται από μία ομαλότητα αλλά και άλλες φορές από αδιαφορία και έλλειψη ουσιαστικών εξελίξεων.

Από τα αρχαία χρόνια υπήρχε ιδιαίτερα στον Ελληνικό πολιτισμό όπως εκφράστηκε μέσα από τη μυθολογία και τη τραγωδία η πίστη ότι το παρελθόν με τά λάθη του και τα σωστά επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Πολλές φορές μάλιστα βλέπουμε κατάρες να μαστίζουν μία οικογένεια η οποία ταλαιπωρείτε αιώνες μέχρι που έρχεται κάποιο άτομο και σπάει το κρίκο της επαναληψιμότητας καθιστώντας ίσως την οικογένεια ελεύθερη από την κληρονομικότητα της.

Η κληρονομική αστρολογία μπορεί να δώσει αιτίες για τους λόγους που ένα ζευγάρι μπορεί να είναι λειτουργικό ή μη, μπορεί να μας βοηθήσει πάνω από όλα να καταλάβουμε ακόμη και σε συμβατικά ζευγάρια που μπορούσαν να είναι μαζί γιατί πολλές φορές ακόμη και τραγικά γεγονότα έρχονται να καταστρέψουν την ισορροπία μίας σχέσης.

Επίσης μπορεί να δώσει την αιτία γιατί ζευγάρια μένουν μαζί χρόνια που δεν περνάνε καλά πέρα από τους εμφανείς λόγους της ασφάλειας και της συνήθειας.

Η Κληρονομική αστρολογία δεν είναι ίδια με την Καρμική αν και οι δύο μελετούν το παρελθόν το κοιτάζουν από διαφορετικές όψεις. Η Κληρονομική κοιτά τις βιολογικές επιρροές και περιβαλλοντικές επιρροές τη στιγμή που η καρπική για τη μελέτη της βασίζεται στην πίστη ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή και όχι μόνο αυτό επανέρχεται στη ζωή παίρνοντας μαθήματα από προηγούμενα λάθη του. Η μία είναι ρεαλιστική και η άλλη βασίζεται σε θρησκευτικά πιστεύω. Η μία τοποθετεί το πρόβλημα σε βιολογικές καταστάσεις και κοινωνικούς ρόλους που η οικογένεια υιοθετεί λόγω συνθηκών και η άλλη λόγω λανθασμένων ή σωστών επιλογών της προηγούμενης ατομικής ενσάρκωσης.

Η Κληρονομική αστρολογία επίσης δεν αποτελεί ένα διαφορετικό σύστημα όπως για παράδειγμα το human design ή η uranian astrology. Είναι μία απλά διαφορετική οπτική που χρησιμοποιεί το υπάρχον αστρολογικό σύστημα όπως το ξέρει ο καθένας.

Σύμφωνα με την κληρονομική αστρολογία όλοι οι πλανήτες μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες γύρω από το παρελθόν όλοι οι πλανήτες σε συγκεκριμένες θέσεις μπορούν να μας ξετυλίξουν ζητήματα που είναι χαμένα στο παρελθόν. Για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μία εμπεριστατωμένη ανάλυση των χαρτών τουλάχιστον της πυρηνικής οικογενείας για την κατανόηση αυτών των επιρροών. Κάθε αστρολόγος θα έχει προσέξει τις κρυφές συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς, τις επαναλαμβανόμενες όψεις και οικοθεσίες ή ακόμη και θέσεις πλανητών ανάμεσα στις δυο γενιές που μας δείχνουν κοινά στοιχεία του κληρονομικού τους προφίλ.

Μετέπειτα πρέπει να δούμε γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι μαζί και γιατί καλούνται σε ένα βαθμό όλοι να καλύψουν ανάγκες όχι δικές τους μόνο αλλά ανάγκες γενεών. Όσοι πιστεύουν ότι οι πράξεις μας αφορούν μόνο εμάς και δεν αφορούν και το γενικότερο σύνολο θα πρέπει να κοιτάξουν την ιστορία όταν χτυπητά παραδείγματα σχέσεων διαμόρφωσαν πολλές φορές την ιστορία ή η ιστορία διαμόρφωσε τη σχέση σας καταλυτικά.

Θα πρέπει να καταστρώσουμε 3 χάρτες για κάθε άτομο. Κάθε χάρτης θα έχει στη θέση του 1ου οίκου το Βόρειο Δεσμό κάποιων πλανητών.

Ο Πρώτος χάρτης που μας αποκαλύπτει το λόγο δημιουργίας της συγκεκριμένης ζωής είναι με τον Βόρειο Δεσμό της Σελήνης που όλοι γνωρίζουμε.

Ο Δεύτερος χάρτης που μας αποκαλύπτει το Περιβαλλοντικό πλαίσιο και επιρροές του παρελθόντος είναι με τον Βόρειο Δεσμό του Κρόνου.

Και ο Τρίτος χάρτης που μας αποκαλύπτει τις βιολογικές καταβολές της οικογενείας είναι με τον Βόρειο Δεσμό του Πλούτωνα.

Αφότου καταστρώσουμε τους χάρτες και τους κοιτάξουμε ξεχωριστά για κάθε άτομα θα κατασκευάσουμε 3 παράγωγους χάρτες με βάση τη τεχνική σύνθετου χάρτη του Davison όπου θα βρούμε το σύνθετο για το ζευγάρι για κάθε μία από τις περιπτώσεις.

Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις συνδέσεις που υπάρχουν από ζώδια με τις συνδέσεις που υπάρχουν από οίκους. Για παράδειγμα μία σύνοδος πλανητών που υπάρχει από ζώδιο και που μελετάμε όλοι οι αστρολόγοι με μία σύνοδο από οίκο δεν είναι η ίδια. Η Σύνοδος εκφραζόμενη στο ζώδιο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις γενετικές επιρροές της σχέσης ενώ από οικοθεσία θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τις περιβαλλοντικές επιρροές που έχει η σχέση. Για αυτό εξάλλου και οι οίκοι σχετίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό με τη θέση που βρισκόμαστε στη Γη γιατί έχουν να κάνουν με το χώρο και χρόνο σε κάποια συστήματα στον οποίο γεννιόμαστε.

Σαφώς μέσα στην ανάλυση της συναστρίας αυτής θα πρέπει να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τους κλήρους, τις αντισκιές και κόντρα αντισκιές, τους εωσφορικούς πλανήτες ή αλλιώς πλανήτες εκτός ορίων και τα μεσοδιαστήματα.

Η Κληρονομική αστρολογία σε μία συναστρία μας βοηθά να καταλάβουμε αν η συμβατότητα έρχεται από γενετικές προτιμήσεις που έχει η οικογένεια ή από περιβαλλοντικές ανάγκες αυτής. Έτσι μπορούμε να κάνουμε πολύ απλά ερωτήματα όπως αν υπάρχει όντως πραγματική έλξη σε ένα ζευγάρι ή ένας από τους δύο τελικά έχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον ίσως και οικονομικής εκμετάλλευσης. Επίσης μπορούμε να δούμε αν όντως υπάρχει συναισθηματική ανταπόκριση σε ζητήματα ψυχολογικά όπως αν μία γυναίκα μικρή σε ηλικία που κάνει μία σχέση με κάποιο σύντροφο αρκετά μεγαλύτερο της αν η σχέση είναι προϊόν για παράδειγμα έλλειψης πατρικού προτύπου όπως θα το ερμήνευε ένας ψυχαναλυτής ή αν τελικά κρύβεται κάτι βαθύτερο.

Σαφώς οι Πλανήτες Σελήνη – Κρόνος – Πλούτωνας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μελετώνται και οι άλλοι πλανήτες εξάλλου κάθε πλανήτης κυβερνά κάποιο ζώδιο άρα και φέρει κάποιες γενετικές επιρροές και κυβερνά και οίκους άρα φέρνει και περιβαλλοντικές επιρροές.

Τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τη μελέτη σε μία συναστρία δύο ανθρώπων των μεγάλων γεγονότων που σημάδεψαν τη ζωή τη δικιά τους και των προγόνων τους όσο πιο παλιά έχουμε πληροφορίες. Θα δούμε ότι σε σημαντικά ζητήματα έτσι όπως φαίνονται από τις πλανητικές συνθήκες του τότε και του τώρα το ζευγάρι πιθανών να πρέπει να καλύψει γεγονότα και καταστάσεις που έχουν να κάνουν με το παρελθόν των οικογενειών τους. Αν για παράδειγμα μία οικογένεια βίωσε ένα έντονο γεγονός αισθηματικό ή μη το 1950 είναι πολύ σημαντικό να δούμε πως αυτή η χρονιά μπορεί να ανταποκρίνεται σε ένα άτομο που μπορεί τότε να ήταν ακόμη και αγέννητο και να επηρεάζει σε ένα μεγάλο βαθμό τη συναστρία με ένα άλλο άτομο. Μπορούμε επίσης να κάνουμε ανάδρομο προοδευτικό ωροσκόπιο και ανάδρομη Ηλιακή επιστροφή για τα πρόσωπα της συναστρίας σε σύνθετο Davison οπότε και να αποκαλύψουμε ακόμη πιο σημαντικές καταστάσεις για το τι πρέπει να ξεπληρώσει ένα ζευγάρι.

Να συμπληρώσουμε τελικώς ότι η δυναμική της κληρονομικής αστρολογίας δεν καταλήγει μόνο εκεί. Φανταστείτε τη δυναμική της σε σύνολα με μεγαλύτερη ιστορία όπως διακρατικές συμφωνίες και συναστρίες αυτών η μεγάλων ατόμων της ιστορίας με το κράτος που σημάδεψαν.

Το παρελθόν είναι πάντα πηγή γνώσης και το πιο βασικό δώρο είναι ότι γνωρίζοντας τις αιτίες μπορούμε ΣΤΟ ΤΩΡΑ να πράξουμε εποικοδομητικά και να βοηθήσουμε μία προβληματική σχέση να ανθίσει και να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα της.