Η Σελήνη και ο ρόλος της στην Ηλιακή Επιστροφή

Η Σελήνη και ο ρόλος της στην Ηλιακή Επιστροφή

Από τη Βίρνα Κουτράκου

Η Σελήνη και ο ρόλος της στην Ηλιακή Επιστροφή 3

Η Ηλιακή επιστροφή είναι μία από τις προβλεπτικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε στην Αστρολογία. Πρόκειται για έναν ετήσιο χάρτη, ο οποίος καταστρώνεται κάθε χρόνο γύρω στα γενέθλια μας, όταν ο Ήλιος επιστρέφει στην ακριβή θέση (δηλαδή μοίρα, λεπτό και δευτερόλεπτο) που είχε κατά τη γέννησή μας. Όπως καταλαβαίνουμε, η προβλεπτική αξία της Ηλιακής Επιστροφής είναι για έναν χρόνο. Επειδή όμως ο σκοπός αυτού του άρθρου δεν είναι να αναλυθεί η τεχνική της Ηλιακής Επιστροφής (ΗΕ εφεξής για λόγους συντομίας), το μόνον που θα αναφερθεί εδώ είναι ότι δεν πρόκειται για αυτόνομο και ανεξάρτητο χάρτη, αλλά πρέπει πάντα να μελετάται μαζί με τον γενέθλιο, καθώς και το αξίωμα πως για να συμβεί κάτι που προβλέπει η ΗΕ, αυτό θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε στην Γενέθλια υπόσχεση. Θθα πάμε λοιπόν κατευθείαν στην Σελήνη του χάρτη αυτού (ΗΕ) και στο πώς εργαζόμαστε.

Η Σελήνη στον χάρτη της ΗΕ περιγράφει αρχετυπικά την Μητέρα (και την οικογένεια), την ψυχολογική και συναισθηματική μας κατάσταση, τις ευαισθησίες μας, το πώς ανταποκρινόμαστε και αντιδρούμε χωρίς συνειδητή σκέψη στα διάφορα γεγονότα που ζούμε και ερεθίσματα που δεχόμαστε, το πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους, τις αλλαγές που θα έχουμε κατά τη χρονιά αυτή (η Σελήνη λόγω της καθημερινής μεταβολής της – σεληνιακές φάσεις – είναι πάντοτε δείκτης μεταβλητότητας). Η Σελήνη επίσης είναι δείκτης της σωματικής κατάστασης (ως ενσαρκωμένη ψυχή) και τυχόν θεμάτων υγείας.

Ας τα δούμε πιο οργανωμένα. Εξετάζοντας τον χάρτη της ΗΕ ως προς τη Σελήνη εστιάζουμε στα εξής:

 1. Σε ποιον οίκο του χάρτη της ΗΕ βρίσκεται και αν είναι γωνιακή (δηλαδή στον 1ο, 10ο, 7ο, 4ο οίκο) και ειδικά κοντά στις γωνιακές ακμές δεδομένου ότι όσο πιο κοντά βρίσκεται στην γωνιακή ακμή, τόσο πιο ισχυρά θα εκφραστεί.. Μία γωνιακή Σελήνη μας προειδοποιεί για πιέσεις που θα δεχθούμε και κομβικές αλλαγές που έρχονται για αυτήν τη χρονιά. Κατόπιν εξετάζουμε τον αν είναι σε καλύτερο ή δυσμενέστερο οίκο σε σχέση με τον οίκο που βρίσκεται στο γενέθλιο χάρτη (πχ μία γενέθλια Σελήνη του 3ου οίκου γίνεται στην ΗΕ Σελήνη του 12ου οίκου, οπότε μιλάμε για μεγαλύτερη δυσκολία). Επίσης εξετάζουμε ποιον οίκο κυβερνάει στην ΗΕ καθώς και εκεί αναμένουμε αλλαγές.
 2. Σε ποιο ζώδιο του χάρτη της ΗΕ βρίσκεται και αν σε αυτό το ζώδιο έχει κάποιες εξουσίες (κυβέρνηση ή έξαρση, κατά κύριο λόγο), καθώς επίσης και αν η ζωδιακή της θέση είναι καλύτερη ή πιο δύσκολη σε σχέση με το γενέθλιο χάρτη (πχ μία γενέθλια Σελήνη του Σκορπιού γίνεται στην ΗΕ Σελήνη του Ταύρου, οπότε μιλάμε για αναβάθμιση). Επίσης, αν η Σελήνη βρίσκεται επάνω (σύνοδος) σε κάποιο σημαντικό απλανή.
 3. Το αν η Σελήνη βρίσκεται στο τέλος ενός ζωδίου (27ο, 28ο, 29ο μοίρα). Ο λόγος είναι ότι αν βρίσκεται στο τέλος ενός ζωδίου, κατά τη διάρκεια της γενεθλιακής χρονιάς θα αλλάξουν τα ενδιαφέροντα και τα σημεία εστίασης του ατόμου αυτού, ενώ είναι πιθανό να αλλάζουν τόσο οι θεμελιώδεις, όσο και οι τυχαίες τιμές της Σελήνης. 
 4. Τι όψεις (ως προς ζωδιακό μήκος και απόκλιση) δέχεται από άλλους πλανήτες και τον Ήλιο, έχοντας πάντα υπόψη μας ότι επειδή πρόκειται για ετήσιο χάρτη, δεχόμαστε μικρότερες ανοχές από ότι στον γενέθλιο. Μεταξύ των μελετητών υπάρχει η άποψη ότι η τελευταία όψη -αποκλίνουσα- που δέχτηκε η Σελήνη πριν την ΗΕ δείχνει την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου κατά την έναρξη του γενεθλιακού του έτους, λόγω των γεγονότων που προηγήθηκαν. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνόδους που κάνει εντός 3ο μοιρών με άλλους πλανήτες: ο λόγος είναι ότι επειδή η Σελήνη είναι (και) δείκτης μεταβολής, θα υπάρχουν μεταβολές και στα θέματα που κυβερνάει ο πλανήτης που δέχεται την κλειστή όψη από την Σελήνη.
 5. Την Σεληνιακή φάση της ΗΕ, δηλαδή τη γωνιακή σχέση μεταξύ Ηλίου και Σελήνης, όπως τις περιέγραψε και τις ανέλυσε ο πατέρας της Ανθρωπιστικής Αστρολογίας, Dane Rudhyar.  Πρωτίστως μας ενδιαφέρει η ίδια η φάση, γιατί κάθε σεληνιακή φάση μας δίνει έναν διαφορετικό προγραμματισμό και μας φέρνει μπροστά σε διαφορετικά γεγονότα, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να εξετάσουμε κατ’ αρχήν αν η φάση αυτή συμφωνεί σε κάτι με την γενέθλια σεληνιακή φάση, ή αν είναι τελείως διαφορετική, οπότε δείχνει και μια πιο δύσκολη ψυχολογική προσέγγιση στη χρονιά. Επίσης, πρέπει να δούμε την πιο κοντινή φάση Νέας Σελήνης που είχε το άτομο αυτό στις ΗΕ του, ώστε να δούμε τον νέο “προγραμματισμό” που δέχτηκε και πού χρειάζεται να εστιαστεί.
 6. Το εάν η Σελήνη της ΗΕ έχει μετάσχει σε έκλειψη 24 ώρες πριν την ΗΕ, ή μέσα στο 24ωρο που ακολουθεί.

Στην συνέχεια πρέπει να συγκρίνουμε τον χάρτη της ΗΕ με το γενέθλιο και να δούμε τις διαφοροποιήσεις: 

 • Ως προς τον γενέθλιο οίκο που προβάλλεται η επιστρέφουσα Σελήνη και αν συμπίπτει με γενέθλιους άξονες.
 • Ως προς το ζώδιο που βρίσκεται η επιστρέφουσα Σελήνη: αν η θέση της επιστρέφουσας Σελήνης είναι καλύτερη από ότι στον γενέθλιο χάρτη, τότε μιλάμε για μία προσωρινή βελτίωση των θεμάτων που εκφράζει, ενώ αν είναι πιο δύσκολη, τότε θα υπάρξει μία προσωρινή επιδείνωση.
 • Ως προς το εάν έχει γυρίσει στο γενέθλιο ζώδιο και σε απόσταση +/- 8ο από την γενέθλια θέση, οπότε έχουμε και επιστροφή Σελήνης αλλά και (πιθανότατα) επιστροφή Σεληνιακής φάσης
 • ως προς τις όψεις που σχηματίζει η επιστρέφουσα Σελήνη με τους γενέθλιους άξονες και πλανήτες. Εδώ πρέπει να τονιστεί ακόμα μία φορά ότι λόγω της χρονικά περιορισμένης ισχύος του χάρτη της ΗΕ, χρησιμοποιούμε ανοχές μικρότερες από ότι στον γενέθλιο χάρτη.

Αν κάποιος θέλει να δει και την ΗΕ που υπολογίζει τη θέση του Ηλίου με βάση την μετακίνηση των απλανών, αυτή που συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία ως “precessed chart”, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα βρει την Σελήνη αυτού του χάρτη σε διαφορετική ζωδιακή μοίρα και σε διαφορετικό οίκο σε σχέση με την Σελήνη της κλασικής ΗΕ, οπότε για να βγάλει συμπέρασμα, θα πρέπει να συνεκτιμήσει και τους δύο χάρτες.

Ένα από τα θέματα που από το παρελθόν έχουν απασχολήσει τους Αστρολόγους ως προς την τεχνική της ΗΕ είναι και το πότε θα εκδηλωθούν τα γεγονότα πού δείχνει ο χάρτης (και βεβαίως, πάντα εφόσον αυτά προβλέπονται από τον γενέθλιο χάρτη κ την γενέθλια υπόσχεση). Μία από τις μεθόδους που ακολουθούμε σχετίζεται με τη Σελήνη της ΗΕ.
Είναι μία μέθοδος που πρώτος δημιούργησε ο μεγάλος Ρώσος αστρολόγος Alexandre Volguine (έζησε στην Γαλλία κατά τον 20ο αιώνα, η πρώτη έκδοση του βιβλίου του για τις ΗΕ έγινε το 1937) και ο οποίος αντιστοίχισε το πρώτο 24ωρο της ΗΕ στη χρονιά που έρχεται. Έτσι, αντιμετώπισε την Σελήνη της ΗΕ όπως βλέπουμε την Σελήνη στον χάρτη της Δευτερεύουσας Προόδου, η οποία κινείται με ταχύτητα περίπου 1ο μοίρα τον μήνα. Αντιστοίχως, κατά τον Volguine, η Σελήνη της Ηλιακής Επιστροφής κινείται με ταχύτητα λίγο μεγαλύτερη της 1ο μοίρας/ ανά μήνα, οπότε εξετάζοντας τις όψεις τις όψεις που έκανε η Σελήνη μέσα στις επόμενες 13 μοίρες, έβλεπε ποιους πλανήτες ενεργοποιούσε -με τις αντίστοιχες τάσεις γεγονότων- κατά τη διάρκεια ποιου μήνα. 

Αν κάποιος επιλέξει να δοκιμάσει αυτή τη μέθοδο είναι καλό να τη συνδυάσει με την αντίστοιχη κίνηση του ωροσκόπου ένα ζώδιο κάθε μήνα, ώστε να δει τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος.
Επίσης, πρέπει πάντοτε να έχει υπόψη του ότι επειδή μιλάμε για ΗΕ, δηλαδή για τον χάρτη της επιστροφής του Ηλίου στην γενέθλια θέση του, ενεργοποιητής της ΗΕ είναι ο ίδιος ο Ήλιος και όχι η Σελήνη!

 Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα ερμηνείας Σελήνης στην Ηλιακή Επιστροφή για να καταλάβουμε πώς η θεωρία λειτουργεί στην πράξη. Ο γενέθλιος χάρτης στον οποίο θα στηριχτούμε είναι ο γενέθλιος χάρτης της αποβιώσασας βασίλισσας του Ηνωμένου βασιλείου, Ελισάβετ Β΄ (ο κυριότερος λόγος που χρησιμοποιούμε τέτοια πρόσωπα στα παραδείγματα είναι ότι έχουμε ακριβέστατη ώρα γέννησης, αλλά και αναλυτικά καταγεγραμμένα τα γεγονότα της ζωής τους). Για τον υπολογισμό του χάρτη έχει χρησιμοποιηθεί σύστημα ζωδιότοπων (Whole Sign House system) με προσθήκη των γωνιακών ακμών, λόγω του μεγάλου γεωγραφικού πλάτους του Λονδίνου και της στρέβλωσης που παρουσιάζεται σε όλα τα γωνιακά συστήματα οικοθεσίας. Άλλωστε και στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο το σύστημα οικοθεσίας που χρησιμοποιείται κατά κόρον είναι αυτό των ίσων οίκων (Equal House system), ακριβώς για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα:

Ελισαβετ γενεθλιοσ.jpg

Ο σκοπός αυτού του άρθρου δεν είναι να αναλυθεί ο γενέθλιος χάρτης της Ελισάβετ, οπότε θα περιοριστώ να πώ μόνον ότι η γενέθλια Σελήνη της (που είναι και το Φως του Χάρτη, καθότι είναι χάρτης νύχτας) βρίσκεται στο «βασιλικό» ζώδιο του Λέοντα, στον 8ο οίκο και κυβερνάει τον 7ο οίκο, που είναι ο οίκος των σημαντικών άλλων (συζύγου / συνεταίρων / συμμάχων) των συμφωνιών και των συγχωνεύσεων (γιατί και ο γάμος, άλλωστε, μία συγχώνευση δείχνει…), αλλά και τον βόρειο δεσμό (οικογένεια, ομάδες πληθυσμού) που βρίσκεται μέσα σε αυτόν. Η τελευταία αποκλίνουσα όψη της είναι το τρίγωνο με τον Ερμή και η πρώτη συγκλίνουσα όψη της είναι η αντίθεση με τον Άρη, ενώ είναι δυτική και βρίσκεται σε φάση πρώτου τετάρτου (αύξουσα).
Ακολουθεί ο χάρτης της Ηλιακής της επιστροφής για το 1946 (η Ελισάβετ γινόταν 20 ετών), χρονιά κατά την οποία ο μακρινός εξάδελφος (και μετέπειτα σύζυγος της) Φίλιππος ζήτησε το χέρι της Ελισάβετ , από τον πατέρας της, βασιλέα Γεώργιο VI, ο οποίος τελικά συμφώνησε, υπό τον όρο ο αρραβώνας να γίνει μετά την συμπλήρωση του 21ου έτους της Ελισάβετ. Ας δούμε τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από την Σελήνη της Ηλιακής επιστροφής για αυτό το γεγονός:

Ελισαβετ ΗΕ 1.jpg

Βλέπουμε ότι σε αυτόν τον επίσης νυχτερινό χάρτη, η Σελήνη έχει έρθει στον Τοξότη (ζώδιο του Ευεργέτη Δία) και στον 1ο οίκο, αντί του 8ου που βρισκόταν, οπότε μιλάμε για σαφέστατη αναβάθμισή της, τουλάχιστον ως προς την «ένταση» με την οποία θα γίνει αισθητή κατα τη διάρκεια αυτής της γενεθλιακής της χρονιάς. Ταυτόχρονα δηλώνει αλλαγές στο ίδιο το άτομο αλλά και πιέσεις που θα δεχτεί. Κυβερνάει τον 8ο οίκο που δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενος, δεδομένου ότι είναι σκιώδης (δηλαδή δεν βλέπει με πτολεμαϊκή όψη τον ωροσκόπο) και σχετίζεται με τις ακραίες εμπειρίες, τις φοβίες, τα κοινά οικονομικά και τις κληρονομιές (και κληρονομικότητα). Παρατηρούμε ότι ενώ στον γενέθλιο χάρτη η Σελήνη βρίσκεται στον 8ο (διάδοχος οίκος, χαμηλότερης ενεργειακής στάθμης) και κυβερνά τον 7ο (γωνιακός), εδώ βρίσκεται στον 1ο (γωνιακός) και κυβερνά τον 8ο .

Βρίσκεται σε σύνοδο με τον νότιο δεσμό της, πράγμα που δείχνει ότι βρίσκεται επάνω στο επίπεδο της εκλειπτικής, πάνω δηλαδή στο επίπεδο της (φαινόμενης) τροχιάς του Ηλίου, άρα ταυτίζεται με αυτόν. Η Σελήνη αποκλίνει από μία αντίθεση με τον Ουρανό (που δείχνει –μεταξύ άλλων- ότι η ψυχολογική της κατάσταση κατά την χρονιά που πέρασε ήταν εξαιρετικά ταραγμένη) και συγκλίνει με εξάγωνο στον κυβερνήτη της Δία, σε απόσταση μικρότερη των 3ο, άρα μιλάμε για βελτίωση της κατάστασής της. Ταυτόχρονα όμως, βρίσκεται σε αντιπαραλληλία με τον Άρη και τον Κρόνο στον 8ο οίκο τους οποίους κυβερνά και με τους οποίους μπορεί να μην σχηματίζει όψη, η αντιπαραλληλία όμως αυτή είναι κακοποιητική και δημιουργεί προβλήματα.

Η Σελήνη της Επιστροφής είναι σε φάση κατάβασης (φθίνουσα γιβονική), που υποδηλώνει άνθρωπο με πλούσιο ψυχισμό, που έχει ολοκληρώσει το Σχέδιο και το έχει δει να πραγματοποιείται, οπότε τώρα πρέπει το μεταδώσει και να το διασπείρει.

Συγκρίνοντας τώρα τον χάρτη της ΗΕ με τον γενέθλιο βλέπουμε τα εξής (ΠΑΝΤΑ ως προς την Σελήνη): 

Ελισάβετ διπλο 1.jpg

Η Σελήνη της ΗΕ προβάλλεται στον 12ο γενέθλιο (όλα τα κρυμμένα θέματα και μυστικά, περιορισμός, ιδιότυπος εγκλεισμός, αυτοακύρωση), κάνει όμως αρκετές αρμονικές όψεις με τους γενέθλιους πλανήτες (Άρη, Δία και Ποσειδώνα), ενώ είναι σε ζώδια τριγώνου με την γενέθλια Σελήνη. Αυτό και το γεγονός ότι ο κυβερνήτης της ο Δίας προβάλλεται στον 10ο γενέθλιο οίκο (δημόσια εικόνα) δείχνει ότι τελικά θα ξεπεράσει τα προβλήματα, αλλά και ότι τα θέματα της Σελήνης θα βγουν στη δημοσιότητα. Όντως, ήταν η χρονιά που η Ελισάβετ ΙΙ μπόρεσε να παρακάμψει τις σοβαρές αντιρρήσεις αρκετών συμβούλων του πατέρα της, ο οποίος τελικά συμφώνησε. Θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι η πρόταση από τον Φίλιππο προς τον Γεώργιο VI έγινε τον Ιούλιο του 1946, 3 μόλις μήνες μετά την ΗΕ επιστροφή της Ελισάβετ ΙΙ, όσες δηλαδή και οι μοίρες που χρειάστηκε να διανύσει η Σελήνη για να κλείσει την όψη εξαγώνου με τον κυβερνήτη της Δία στον Ζυγό !

Ας δούμε όμως πώς εξελίχθηκε το ειδύλλιο, μέσα από την επιστροφή της Ελισάβετ ΙΙ για το 1947

Ελισαβετ ΗΕ 2.jpg

Στον χάρτη αυτής της χρονιάς (επίσης νυχτερινός), βλέπουμε την Σελήνη να βρίσκεται στον 2ο οίκο (οικονομικά, αυτοεκτίμηση, αξιακό σύστημα) και στο ζώδιο του Κριού, στην 29ο μοίρα, έτοιμη να αλλάξει ζώδιο. Δεδομένης της παρορμητικής φύσης του κριού, καταλαβαίνουμε ότι επίκειται μία άμεση αλλαγή στη ζωή της που σχετίζεται άμεσα τόσο με τα θέματα του 2ου οίκου (γιατί εκεί βρίσκεται η Σελήνη), όσο και με τα θέματα του 5ου οίκου (τι μας δίνει χαρά στη ζωή, φλερτ, δημιουργικότητα, παιδιά) τον οποίο κυβερνάει η Σελήνη. 

Η Σελήνη βρίσκεται σε ζώδιο που κυβερνάει ο Άρης, ο οποίος επίσης βρίσκεται αυτεξούσιος στον Κριό και τον 2ο οίκο, σε σύνοδο ιδιομοιρίας με τον Ερμή, κυβερνήτη του 4ου οίκου (σπίτι, οικογένεια, πατρίδα) και του 7ου οίκου (σύντροφοι, συνεταίροι, συγχωνεύσεις, συμβόλαια). Ο Άρης επίσης κυβερνάει τον Δία που βρίσκεται στο ζώδιο του Σκορπιού και είναι ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου (η ίδια) και του μεσουρανήματος (η δημόσια εικόνα της). Ο Κυβερνήτης δηλαδή της Σελήνης, εδώ κυβερνάει και τους 2 πλανήτες που ελέγχουν τις 4 γωνιακές ακμές του χάρτη, άρα συνδέει τα θέματά τους και δείχνει την ενεργοποίηση και την επερχόμενη μεταβολή.

Η Σελήνη βρίσκεται επάνω στον απλανή Mirach, το β΄του αστερισμού της Ανδρομέδας, ο οποίος κατά τον Πτολεμαίο είναι φύσεως Αφροδίτης, ενώ κατά τον Αλβιδα είναι φύσης Σελήνης και Άρη και θεωρείται τυχερός, διότι σημειοδοτεί αφοσίωση, συγχώρεση, αγάπη, αρμονία, φήμη και καλή τύχη στον γάμο! (Vivian Robson).

Ως προς την Σεληνιακή φάση, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Σελήνη βρίσκεται στην 29ο 52΄Κριού και απέχει μόλις 20΄λεπτά της μοίρας απο τον Ήλιο (0ο 12΄Ταύρου). Βλέπουμε σε αυτόν τον χάρτη την γέννηση μιας Νέας Σελήνης, κλασική ένδειξη ενός νέου κύκλου που ξεκινάει στη ζωή του ατόμου, αλλά και συγχώνευσης μεταξύ των Φώτων, του Ηλίου και της Σελήνης, που θα γίνει σε ζώδιο που η Σελήνη έχει εξουσίες (έξαρση και τριπλότητα), άρα εκείνη θα έχει τον πρώτο λόγο! Αρχετυπικά, ο Ήλιος είναι το Ανδρικό Πρότυπο (ειδικά για γυναικείο χάρτη), ενώ η Σελήνη είναι η Μεγάλη Μητέρα. Βλέπουμε τον ιερό γάμο ανάμεσα στην Αρσενική και την Θηλυκή ενέργεια και την ένωση αυτών των δύο. 

Αν τώρα δούμε τον χάρτη της ΗΕ επάνω στον γενέθλιο χάρτη, παρατηρούμε τα εξής (και πάλι, ΜΟΝΟΝ ως προς τη Σελήνη):

Ελισάβετ διπλο 2.jpg

 Η Σελήνη της ΗΕ έχει έρθει στον 4ο γενέθλιο (σπίτι, οικογένεια, πατρίδα), απόλυτα λογικό δεδομένου ότι με τον γάμο κάποιος ξεκινάει το δικό του σπίτι (ειδικά εδώ που η Σελήνη είναι κυβερνήτρια του 7ου οίκου), αλλά και γιατί ο γάμος μιας πριγκίπισσας διαδόχου του θρόνου αφορά ολόκληρη την χώρα! Μαζί έχει έρθει και ο κυβερνήτης της Άρης (και ο Ερμής), ενώ ο έτερος πλανήτης που κυβερνάει ο Άρης και περιμένουμε και από αυτόν μεταβολή, ο Δίας, έχει έρθει επάνω στην γενέθλια σύνοδο Κρόνου/Μεσουρανήματος της Ελισάβετ. 

Θεωρώ πως απο την Σελήνη και μόνον (και χωρίς να αναλύσουμε όλη την υπόλοιπη ΗΕ πάνω στον γενέθλιο) καταλαβαίνουμε ότι το θέμα του γάμου της Ελισάβετ ΙΙ τελεσφόρησε.
Πραγματικά, ο επίσημος αρραβώνας ανακοινώθηκε στις 9 Ιουλίου 1947, κατά τον 3ο μήνα μετά την έναρξη ισχύος της ΗΕ της Ελισάβετ ΙΙ, όσες και οι μοίρες που χρειάστηκε η Σελήνη για να κλείσει το τετράγωνο με τον Κρόνο στην 2ο 13΄ Λέοντα (για να μην παραξενεύεστε που ειναι τετράγωνο να πούμε ότι γενικά, ο Κρόνος με τα Φώτα αποτελεί και όψη δέσμευσης). Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η γαμήλια τελετή έγινε στις 20 Νοεμβρίου 1947.

Νομίζω ότι τα παραδείγματα ήταν αρκετά ενδεικτικά για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε με την Σελήνη στον χάρτη της ΗΕ και εν συνεχεία, στον γενέθλιο. 

Αν κάποιος θα ήθελε να διαβάσει πιο αναλυτικά για τη Σελήνη της Ηλιακής Επιστροφής, θα πρότεινα την ακόλουθη βιβλιογραφία:

 • Jean Baptiste Morin, Astrologia Gallica, βιβλία 22 και 23
 • Anthony Louis, The Art of Forecasting using Solar Returns
 • Martin Gansten, Annual Predictive Techniques
 • Oner Doser, Astrological Prediction:  A Handbook Of Techniques.

Βίρνα Κουτράκου
mercury-stilbon.blogspot.com