Ο Σύνθετος Χάρτης. Εκεί που το Εγώ γίνεται Εμείς.

Ο Σύνθετος Χάρτης.  Εκεί που το Εγώ γίνεται Εμείς

 Έλα να γίνουμε αστέρι μου Ένα, Μία σχέση, Μία ψυχή, Μία ματιά, Μία ζωή. O σύνθετος χάρτης μπορεί να μας πει πολλά για το αν μπορούμε να ζήσουμε μαζί με κάποιο άτομο. Είναι πάρα πολλά τα ζευγάρια που για όσο διάστημα ζουν χώρια και έχουν σχετικά διαφορετικές ζωές, περνούν πολύ καλά και είναι αγαπημένα, ενώ όταν αποφασίσουν να συζήσουν, καταλαβαίνουν πως δεν μπορούν να συμβαδίσουν.

 Συναντάμε βέβαια και την αντίθετη περίπτωση, με ζευγάρια που έχει ο καθένας τη ζωή του και στις κοινές τους στιγμές δεν περνούν και τόσο καλά, όμως όταν πάρουν την απόφαση να συζήσουν, είναι σαν να ζούσαν μαζί χρόνια σε ένα περιβάλλον αρμονίας. Όλα αυτά μπορούμε να τα εξηγήσουμε μέσω του σύνθετου χάρτη, ο οποίος ενεργοποιείται βέβαια από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας αλλά γίνεται ακόμα πιο αισθητός όταν το ζευγάρι συγκατοικεί.

 Στην ανάλυση του Σύνθετου χάρτη θα πρέπει να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο για να έχουμε κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα στην αποκωδικοποίηση του, αλλά μπορούμε να εντοπίσουμε και κάποιες σημαντικές πληροφορίες κοιτώντας ορισμένα βασικά στοιχεία στο χάρτη.

Α) ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

 Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο τύπους σύνθετου χάρτη. Ο ένας είναι ο μεσοδιαστηματικός και ο άλλος του Davison. Στον μεσοδιαστηματικό χάρτη, έχουμε τους δύο χάρτες που εξετάζουμε και βρίσκουμε για κάθε ζεύγος ίδιων πλανητών τη μέση απόσταση. Αν για παράδειγμα ο ένας χάρτης έχει τον Ήλιο στις 10ο Λέοντα και ο δεύτερος χάρτης έχει τον Ήλιο στις 4ο  Ζυγού, τότε η απόσταση είναι 54ο μοίρες. Διαιρούμε την γωνία 54ο  δια του δύο, οπότε και έχουμε 27ο  απόσταση.

Αυτή την απόσταση θα τη προσθέσουμε στις 10ο  Λέοντα και θα φτάσουμε στις 7ο  Παρθένου. Αυτό σημαίνει ότι ο μεσοδιαστηματικός Ήλιος του ζευγαριού είναι εκεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει για όλους τους πλανήτες και για τους άξονες και έτσι θα έχουμε ένα νέο χάρτη μπροστά μας. 

Στο χάρτη του Davison δεν έχουμε το μέσο διάστημα στο χώρο αλλά στο χρόνο, εδώ λοιπόν βρίσκουμε ανάμεσα στις ημερομηνίες γέννησης των ατόμων την ημερομηνία που είναι ακριβώς στο μέσο μεταξύ των δύο ημερομηνιών. Ο Μεσοδιαστηματικός χάρτης, μας δείχνει πληροφορίες που αφορούν το ίδιο το ζευγάρι και τη δυναμική του. Στον χάρτη του Davison λαμβάνουμε στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του ζευγαριού και τη σχέση του με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες που το περιτριγυρίζουν.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

1) Σύνθετος χάρτης μεσοδιαστημάτων (μεσοδιαστηματικός)

Ι) Σχέση Ήλιου Ερμή

Πολλές φορές λόγω αυτής της Τεχνικής, ο Ήλιος με τον Ερμή μπορεί να μην έχουν τη σωστή απόσταση που υπάρχει στους κανονικούς χάρτες και να κάνουν γωνίες που δεν κάνουν τα σώματα στην πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με μία σχέση που έχει βασικά προβλήματα αντιμετώπισης κάποιων πραγμάτων στη σχέση.

Ο Ερμής πια δεν υπηρετεί τον ηλιακό λόγο και αυτό ίσως να έχει σαν αποτέλεσμα να μη λειτουργεί η σχέση με φυσιολογικούς ρυθμούς. Συνήθως η σχέση έχει τόσο εμφανή προβλήματα στον τομέα της επικοινωνίας που χρειάζεται πάντα κάποιος διαμεσολαβητής.

 Το θετικό με αυτή τη θέση είναι ότι τα άτομα θα μπορέσουν να βρουν και να ανακαλύψουν άλλους τρόπους επικοινωνίας πέρα από τη λεκτική, αλλά και να γίνουν πιο δυνατοί σε δυσκολίες που μπορεί να τους φέρει η μοίρα. Επίσης ,ο Ερμής σε αυτές τις θέσεις μπορεί να οδηγήσει σε μία σχέση που θα λειτουργεί ομαδικά σε πολλά προβλήματα και δυσκολίες, άρα και αντιμετωπίζουν την ζωή πιο συλλογικά παρά ατομικά.

ΙΙ) Σχέση Ήλιου – Αφροδίτης

Όπως και στην περίπτωση του Ερμή, η Αφροδίτη στην πραγματικότητα δεν μπορεί να σχηματίσει όψεις με τον Ήλιο, όπως για παράδειγμα το εξάγωνο ή το Τρίγωνο. Όταν παρουσιάζεται μη φυσική όψη μεταξύ τους στο μεσοδιαστηματικό χάρτη, τότε υπάρχουν προβλήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζονται συχνά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ερωτική και αισθηματική κατάσταση του ζευγαριού. Πολλές φορές ίσως παρουσιάζεται μία σύγκρουση αξιών και τα άτομα μπορεί να μην ικανοποιούν το σύντροφο τους. Υπάρχει μία γενικότερη δυσκολία ικανοποίησης και μια αίσθηση ότι τα δύο αυτά άτομα ίσως να μην μπορούν να νοιώσουν ολοκληρωμένα μεταξύ τους.

 Σε αυτές τις σχέσεις όμως, τα άτομα μπορούν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους και να γίνουν καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν να περάσουν σε ένα νέο επίπεδο, μόνον όμως εάν περάσουν από ορισμένες δυσκολίες. Αν καταφέρει το ζευγάρι και αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες με επιτυχία, τότε θα έχουμε μία ιδιαίτερα σφυρηλατημένη σχέση που θα μπορεί να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στο μέλλον και θα έχει αμοιβαία κατανόηση και σταδιακή αισθηματική και ερωτική εκπλήρωση.

ΙΙΙ) Ωροσκόπος και ο κυβερνήτης πλανήτης

Μεγάλο ρόλο στο σύνθετο χάρτη παίζει και ο ωροσκόπος του, καθώς είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το ύφος και το είδος έκφρασης που θα έχει η σχέση στο εξωτερικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να προσέξουμε όχι μόνο το ζώδιο στον οποίο είναι ο ωροσκόπος, αλλά και τις όψεις που κάνει ο κυβερνήτης πλανήτης με τους υπόλοιπους πλανήτες στο χάρτη, όπως επίσης και σε ποιόν οίκο βρίσκεται. Αν είναι σε υδάτινους οίκους (4, 8, 12) συνήθως έχουμε τα περισσότερα προβλήματα ενώ στους πύρινους οίκους (1, 5, 9) έχουμε συνήθως τα καλύτερα αποτελέσματα. Γ

ενικά ο κυβερνήτης του ωροσκόπου σε πύρινους οίκους δείχνει ένα ζευγάρι που έχει ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ένταση για να κάνει πράγματα μαζί και το συναίσθημα είναι αρκετά έντονο. Στους Υδάτινους μπορεί να υπάρχει έντονο συναίσθημα αλλά συνήθως δεν μπορεί να εκφραστεί σωστά ή υπάρχουν πολλά προβλήματα σε ψυχολογικό επίπεδο. 

Στους γήινους οίκους (2,6,10) μπορεί το ζευγάρι να έχει πολλούς κοινούς επαγγελματικούς σκοπούς και να πετυχαίνει αρκετά σε οικονομικό επίπεδο, αλλά δεν φαίνεται να είναι το ζευγάρι που πραγματικά μπορεί να πετύχει αυτό που λέμε “ισότιμη συναισθηματικά σχέση”. Στους αέρινους οίκους (3,7,11) έχουμε πολύ επικοινωνιακό ζευγάρι με πολλές επαφές με φίλους και γνωστούς, που είναι και φίλοι μεταξύ τους, αλλά από την άλλη μπορεί να μην έχουν πολύ χρόνο να μείνουν μόνοι τους για να ψάξουν σε βάθος τη σχέση τους.

Οι όψεις που κάνει ο κυβερνήτης πλανήτης είναι οι πλέον σημαντικές και θα μας πουν πολλά όχι μόνο για τον τύπο της σχέσης αλλά και για την πιθανότητα μακροημέρευσης της. Πέρα από τον ωροσκόπο, θα πρέπει να δούμε και ποια όψη είναι αυτή που έχει τη μικρότερη ανοχή στον χάρτη και με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το ζήτημα που θα απασχολεί τη σχέση. Επίσης η όψη με τη μικρότερη ανοχή θα μας πει πολλά γύρω από το λόγο για τον οποίο αυτή η σχέση έγινε πραγματικότητα.

2) ΧΑΡΤΗΣ DAVISON

Ι) Εκλείψεις: Πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται όταν σε αυτό το είδος του χάρτη υπάρχουν εκλείψεις, αυτό για δύο βασικού λόγους. 1) Η σχέση παρουσιάζει ασυνήθιστα προβλήματα και 2) κυρίως γιατί έχουμε μία σχέση που αξίζει πολλά,  καθώς είναι κάτι που δείχνει αρκετή δύναμη στη σχέση και θέληση να είναι μαζί οι δύο άνθρωποι.

Όμως θα πρέπει να προσέξουμε πολύ τον άξονα της έκλειψης, τις όψεις και τον οίκο που βρίσκεται, επειδή έτσι είμαστε σε θέση να πάρουμε σημαντικές πληροφορίες για τα διάφορα θέματα που μπορεί να απασχολήσουν τη σχέση. Επίσης οι εκλείψεις είναι πολύ καλές γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα μέσα σε μία σχέση να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι το φύλο στην ουσία δεν παίζει καμία ουσία. Σε αυτά τα ζευγάρια ο άνδρας δεν περιχαρακώνεται γύρω από το ρόλο του «κουβαλητή», ούτε η γυναίκα περιορίζεται στο ρόλο της «τροφού».

ΙΙ) Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να δείτε πόσους ανάδρομους έχει ο χάρτης. Αν είναι ένας χάρτης που δεν έχει αρκετούς ανάδρομους, τότε πρόκειται για μία σχέση που επηρεάζεται όπως όλες οι υπόλοιπες σχέσεις. Επίσης, είναι μία σχέση που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Αν όμως έχει πολλούς ανάδρομους πλανήτες, τότε έχουμε μία σχέση που δεν είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής και έχει τη δική της προσωπική ταυτότητα, κάτι που της δίνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και θέληση για να διατηρηθεί στο μέλλον.

ΙΙΙ) Ένα επίσης καλό βήμα για την ανάλυση του συγκεκριμένου χάρτη, είναι να εξετάσουμε τον κυβερνήτη (του ωροσκόπου) του γενέθλιου χάρτη του ενός ατόμου,  και τον κυβερνήτη του γενέθλιου χάρτη του άλλου ατόμου, στο σύνθετο χάρτη σε τι όψη είναι, ποιους οίκους κυβερνούν στο σύνθετο, αλλά και σε ποιους οίκους βρίσκονται. Εάν τυγχάνει να είναι κοινός ο πλανήτης-κυβερνήτης, μπορούμε να δούμε τα υπόλοιπα στοιχεία για τη σχέση, όπως ο οίκος και οι όψεις του με το υπόλοιπο ωροσκόπιο. Όταν είναι ένας ο πλανήτης που πρέπει να κοιτάξετε, καλό είναι για μεγαλύτερη εμβάθυνση να δείτε το δεκανό και το δωδεκατημόριο του πλανήτη, που θα σας βοηθήσει να δείτε την ιδιαίτερη προσωπικότητα και τρόπο έκφρασης της σχέσης.

Συνήθως οι σχέσεις που ο κυβερνήτης είναι σε μεταβλητό ζώδιο, θεωρείται ότι κρατάει σχετικά λίγο, με θέση στα παρορμητικά έχει μεγαλύτερη διάρκεια, και στα σταθερά ακόμα περισσότερο αλλά δεν έχω βρει αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Καλό είναι όμως, να υπάρχει σαν πληροφορία και να μπορέσετε να την ελέγξετε και μόνοι σας.

Χρήστος Άρχος

συνθετος χαρτης συναστριας ερμηνεια, Προοδευτικοσ συνθετοσ χαρτησ, Οψεισ ηλιου στο συνθετο χαρτη, Συνθετοσ χαρτησ οψεισ