Πολυαστρία ή Stellium: Τι σημαίνει και ποια είναι η δυναμική της.

Η Πολυαστρία ή Stellium διαμορφώνεται από τη συγκέντρωση 3 ή περισσοτέρων πλανητών σε ένα συγκεκριμένο ζώδιο σε ένα οίκο ενός αστρολογικού διαγράμματος. Υπάρχουν διφορούμενες απόψεις σχετικά με τον ακριβή αριθμό των πλανητών που εμπλέκονται. Σύμφωνα με την Julia και Derek Parker, το Stellium αποτελείται από «τρεις ή περισσότερους  πλανήτες σε ένα ζώδιο ή οίκο», ενώ ο Alan Oken λέει ότι ένα Stellium «δεν πρέπει να περιλαμβάνει λιγότερους από τέσσερις πλανήτες».

Από την Ράνια Μαρκέλλη

<strong>Πολυαστρία ή Stellium: Τι σημαίνει και ποια είναι η δυναμική της.</strong> 3

Η Πολυαστρία είναι ένας μηχανισμός σύνθεσης, που λειτουργεί σαν μια ενιαία δομή τις πολλαπλές διαφορετικές ιδιότητες των πλανητών που βρίσκονται μέσα σε αυτή.

Αυτή η συνένωση ενεργειών, βρίσκεται μονόπλευρα συγκεντρωμένη σε μια περιοχή και δείχνει ένα αυξημένο επίπεδο εστίασης στο ζώδιο ή και τον οίκο, με υπερβολική έμφαση, στα θέματα που αφορά.

Ορισμένα χαρακτηριστικά γίνονται πιο διακριτά στην προσωπικότητα του ατόμου και θα πρέπει το άτομο, να εργαστεί σκληρότερα για να ισορροπήσει, ενώ ταυτόχρονα μπορεί και να επιτύχει σπουδαία πράγματα, όταν πραγματικά αξιοποιήσουν την ενέργεια του.

Οι ιδιότητες του ζωδίου στο οποίο διαμορφώνεται η πολυαστρία, προβάλλονται έντονα προς τα έξω, ως μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ή δράση σε κάποιο τομέα της ζωής του ατόμου. Οι υποθέσεις αυτού του τομέα, επισκιάζουν κατά ένα τρόπο όλο το ωροσκόπιο με αποτέλεσμα να ατονούν κάποια άλλα στοιχεία του ωροσκοπίου.

Η Πολυαστρία λειτουργεί σαν ένα κόκκινο φως, ένα φάρο που αναβοσβήνει στον γενέθλιο χάρτη και επηρεάζει το άτομο σε τέτοιο βαθμό, που δεν μπορεί να αγνοήσει.

Οι αντιδράσεις του ατόμου ενδεχομένως, διαφέρουν σημαντικά από τα γνωρίσματα που μπορεί να του προσδίδει το ζώδιο του Ηλίου του και τα λοιπά στοιχεία του ωροσκοπίου του. Tο άτομο εκδηλώνει υπερβολικές συμπεριφορές, καθώς υπάρχει μια συντριπτική συσσώρευση πλανητικής ενέργειας.

Η επίδραση που επιφέρει στην ιδιοσυγκρασία αυτό το σχήμα, μπορεί να λειτουργήσει πολύ δυναμικά και έντονα και να αποτελέσει ένα πυροτέχνημα δύναμης, είτε ένα συμπλεγματικό μπλοκάρισμα, μια υπερβολή κίνησης ή μια αμετακίνητη σταθερά.

Φυσικά, αυτά θα εξαρτηθούν και από παράγοντες που λειτουργούν μέσα στον υπόλοιπο γενέθλιο χάρτη.

Η πολυαστρία θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάγνωση ενός ωροσκοπίου, σε συνδυασμό βέβαια με τον Ήλιο, τη Σελήνη και τον Ωροσκόπο. Οι πλανήτες που βρίσκονται στην πολυαστρία «συνεργάζονται», συνδυάζοντας τις ιδιότητες τους.

Το ζώδιο αποτελεί πάντα την αφετηρία και μετά εξετάζεται η φυσική τάση του κάθε πλανήτη μέσα σε αυτό το ζώδιο. Πως δλδ συμπεριφέρεται, τι ζητούμενο έχει και πως συνεργάζεται με τους υπόλοιπους σε αυτή την μεγάλη σύνοδο.

Όταν συμμετέχουν στην πολυαστρία οι προσωπικοί πλανήτες (Σελήνη, Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Άρης) πιθανόν το άτομο νιώθει αυτή την συγκέντρωση ενέργειας, με ένα πολύ προσωπικό τρόπο που θα επηρεάζει την διάθεση, την προσωπικότητα και τις σχέσεις του και θα το εκφράσει πιο ξεκάθαρα. Οι ιδιότητες του Ηλίου «εγώ», της Αφροδίτης «επιλέγω-επιθυμώ», του Ερμή «σκέφτομαι», του Άρη «πράττω», της Σελήνης «νιώθω», θα πρέπει να συνεργάζονται για να επιλύσουν τα θέματα του Οίκου.

Όταν συμμετέχουν στην πολυαστρία εξωτερικοί πλανήτες όπως Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας, τείνουν να προσθέτουν πολλές αντικρουόμενες ενέργειες και  η ενέργεια θα εκφραστεί με ένα πιο συλλογικό τρόπο, με λιγότερο άμεσες επιπτώσεις στο άτομο, λόγω της μακρινής τους απόστασης από τη Γη. Η ανάμειξή όμως ενός εξωτερικού πλανήτη με προσωπικούς πλανήτες μέσα στην πολυαστρία, ενσωματώνει έντονα τα χαρακτηριστικά του

Η βαθμολόγηση των πλανητών που συμμετέχουν στην πολυαστρία, θα δείξει ποιος είναι ο πιο ισχυρός πλανήτης που υπερισχύει του πλανητικού μείγματος. Αυτός ο κυρίαρχος πλανήτης θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το ζητούμενο του και πως μπορεί να ικανοποιηθεί,  για να λειτουργήσει καλά με την υπόλοιπη πλανητική ομάδα.

Ο οίκος, δείχνει τις εξωτερικές συνθήκες που συμβαίνουν στη ζωή του ατόμου και μπορεί να δώσει την δική του ώθηση, για την προσωπική ανάπτυξη. Η πολυαστρία του σημαίνει ότι, αυτός ο οίκος θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικός στη ζωή του ατόμου, καθώς μεγεθύνει τα θέματα που εκπροσωπεί.

Το άτομο πρέπει να αγκαλιάσει αυτή  την συγκέντρωση ενέργειας και να κατανοήσει πως μπορεί να διαχειριστεί προς όφελος του τις ιδιότητες των πλανητών, χρησιμοποιώντας τις πιο  θετικές και παραγωγικές πλευρές τους. Είναι αναγκαίο, να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα χωρίς να παγιδευτεί στην υπερβολική διάθεση και το δόσιμο που προμηνύει η πολυαστρία.

 Η όψη αντίθεσης με κάποιο πλανήτη, δηλώνει πως υπάρχει μια πρόκληση, για να δει το άτομο μια άλλη επιλογή και να βγει πιο εύκολα από την παγίδα και την εμμονή που μπορεί να προμηνύει η πολυαστρία. Μέσα από την ενέργεια του αντίθετου ζωδίου ή οίκου, υπάρχει διέξοδος και ο άνθρωπος εκεί θα αναζητήσει τρόπους να εξισορροπήσει τις ισχυρές δονήσεις της πολυαστρίας και να εκτονώσει αυτή την υπερβολή στην καθημερινότητα του.

Αποκτώντας μια πιο σταθερή κατανόηση των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το ζώδιο που καταλαμβάνει η πολυαστρία, το άτομο έχει ένα ισχυρό σχέδιο για την πορεία  της ζωή του, που αν το διαχειρίζεται σωστά, θα γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και θα τον προωθήσει δημιουργικά για να εξελιχθεί μέσα από τις εμπειρίες του.

‘Όταν κατανοήσει το άτομο αυτή τη συγκέντρωση και το διαφορετικό ρόλο που εκφράζει ο κάθε πλανήτης και εργαστεί με αυτό, θα μετριάσει την έκφρασή του και θα εξασκείται, στο να μην επιτρέπει να πυροδοτεί το ντόμινο αυτό που μπορεί να επιφέρει ένα χάος στη ζωή του. Μέσα από την εξάσκηση του ατόμου, στις διαφορετικές απαιτήσεις των πλανητών που συμμετέχουν, αποκτά τη δυνατότητα να συνεργαστεί με αυτές, σα να είναι 4 διαφορετικοί παίκτες σε ένα γήπεδο, όπου ο καθένας ερμηνεύει ένα διαφορετικό ρόλο και χρειάζεται διαφορετική τροφή για την ελευθερία έκφρασης του.

Η πολυαστρία διαμορφώνει καταστάσεις όπου το άτομο βιώνει περιόδους έντονης αναστάτωσης, όταν δλδ οι πλανήτες της πολυαστρία δέχονται κάποια σκληρή όψη από ένα διελαύνων πλανήτη, δημιουργώντας σημαντικές κρίσεις.

Παρατηρώντας κάθε πλανητική διέλευση στην περιοχή του ωροσκοπίου που υπάρχει η πολυαστρία, μπορεί το άτομο να αναγνωρίσει πως συμπεριφέρεται αυτή η πολυαστρία και να αξιοποιήσει κατάλληλα την περίοδο αυτή.

Όταν η πολυαστρία βρίσκεται σε ζώδια της γης, μπορεί να ωφελεί το άτομο να εστιάσει στην καριέρα και εφόσον λειτουργήσει με την πειθαρχία και τον αυτοέλεγχο που διαθέτει να πετύχει τους στόχους του. Όταν βρίσκεται σε ζώδια της Φωτιάς, δίνει έντονο ενθουσιασμό, έμπνευση και είναι ένα αρκετά δημιουργικό στοιχείο, όπου το άτομο  είναι πραγματικά ικανό να βασίζεται στον εαυτό του για να κάνει πράγματα. 

Όταν η πολυαστρία βρίσκεται σε ζώδια του Αέρα, το άτομο έχει την ικανότητα να έχει πολλές λαμπρές ιδέες στη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, τείνει να μιλά ατελείωτα για μια ιδέα – να χτίζει κάστρα με τα λόγια – αντί να δραστηριοποιηθεί πάνω σε αυτήν. Με πολυαστρία σε ζώδια του Νερού, το άτομο έχει έντονο συναισθηματικό βάθος, είναι ιδιαίτερα διαισθητικό και με ισχυρό το αίσθημα της ασφάλειας. Βλέπει βαθιά κάτω από την επιφάνεια και αν αποκτήσει τη σοφία, βοηθά να λειτουργήσει θεραπευτικά τόσο για τον εαυτό του όσο και προς τους άλλους, καθώς έχει μεγάλη ικανότητα να τους επηρεάζει. 

Η Πολυαστρία σε παρορμητικά ζώδια, δίνει στο άτομο τεράστια ζωντάνια και σθένος για να ξεκινά έργα. Έχει ιδιαίτερα τονισμένη την πρωτοβουλία, τη φιλοδοξία, τη δημιουργικότητα και εστιάζει πολύ στην προσπάθεια να ξεπερνά τα εμπόδια.

Στα σταθερά ζώδια, το άτομο μπορεί να χτίζει σταθερές και να καταφέρνει με την υπομονή του να υλοποιήσει κορυφαία επιτεύγματα, αλλά μπορεί να προβάλλει ισχυρή αντίσταση σε κάθε αλλαγή, να επιμένει αμετακίνητο και να μην τα παρατάει ακόμα και όταν η υπόθεση δείχνει χαμένη. 

Στα μεταβλητά ζώδια, το άτομο αλλάζει συνεχώς στάση απέναντι στα πράγματα, έχει μεγάλη προσαρμοστικότητα και αποδέχεται οποιαδήποτε αλλαγή. Η μεταβλητή του φύση επιτρέπει την προσαρμογή του ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων και του επιτρέπει να δει τη ζωή, από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες.