Ταύρος – Μηνιαίο

Το πρώτο δεκαήμερο από την αρχή του μήνα θα έχει σημαντικές και θετικές επαγγελματικές εξελίξεις, ενώ θα μπορέσει να ξεπεράσει κάποια ιδιαίτερα σημαντικά εμπόδια που το είχανε μπλοκάρει και δεν μπορούσε να εκφραστεί το τελευταίο τρίμηνο. Σημαντική οικονομική βοήθεια μπορεί να λάβετε κοντά στις 9 Ιανουαρίου, ενώ κατά τις 18 Ιανουαρίου ξεμπερδεύουμε τα πράγματα επί των επαγγελματικών σας επιλογών και προοπτικών. Στο τέλος του μήνα. Επιτέλους νιώθετε ότι έχετε την τύχη με το μέρος σας ενώ υπάρχει η σημαντική οικονομική και επαγγελματική ανανέωση που θα σας βοηθήσει στο να ατενίσετε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Το δεύτερο δεκαήμερο νιώθει ότι ξεμπλοκάρει από σημαντικά προβλήματα ήδη από την αρχή του μήνα, ενώ κατά τη διάρκεια γενικότερα του Ιανουαρίου θα μπορέσετε να βρείτε λύσεις επί οικονομικών θεμάτων, όπως επίσης και να μπορέσετε να λύσετε κάποια προβλήματα που καθυστερούσαν µε την εξέλιξη των σχεδίων σας. Με την ορθοδρόμηση του ουρανού στις 23  Ιανουαρίου έρχεται επιτέλους μια σημαντική ευκαιρία για να μπορέσετε να ξεπεράσετε διάφορα εμπόδια αλλά και να περάσετε όμορφα μέσα από νέες σχέσεις και επιθυμίες. Προσοχή μόνο στις 15 Ιανουαρίου για κρίσεις επί οικονομικών και αισθηματικών θεμάτων.

Το τρίτο δεκαήμερο θα έχει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης των οικονομικών του ήδη από την αρχή του μήνα, ενώ κατά τη συνέχεια κοντά στις 13 Ιανουαρίου θα υπάρξει και μια ιδιαίτερα σημαντική έκφραση μέσα στο χώρο της εργασίας σας, η οποία θα οδηγήσει σε μία επαγγελματική αναγνώριση. Προσοχή στις 23 Ιανουαρίου, όμως καθότι η Αφροδίτη σε σύνοδο με τον Κρόνο θα προκαλέσει κινδύνους αποστασιοποίησης από το σύντροφό σας, όπως επίσης και κάποιες ταραχές μπορεί να υπάρξουν λόγω οικονομικής στενότητας. Στις τελευταίες μέρες του μήνα θα μπορέσετε να ανασάνετε και να περιμένετε κάποιες ευχάριστες επαγγελματικές εξελίξεις.