Το ρόλοι της ζωής – Lifeclock τα 12 στάδια της ανθρώπινης ζωής κατά τους Huber.

Το ρόλοι της ζωής – Lifeclock τα 12 στάδια της ανθρώπινης ζωής κατά τους Huber.

Για τους Huber απο τη στιγμή της γέννησης μας ένα σημείο ξεκινά να κάνει το ζωδιακό κύκλο με έναρξη τον ωροσκόπο. Κάθε οίκος που πρέπει να είναι με το σύστημα koch το σημείο της ζωής κάνει 6 χρόνια για να τον περάσει. Όσο μικρός ή μεγάλος είναι αυτός ο οίκος πάντα το σημείο της ζωής θα κάνει έξι χρόνια σε κάθε οίκο με αποτέλεσμα σε μεγάλους οίκους το σημείο να επιταχύνει και σε μικρότερους να πηγαίνει πιο αργά. Κάθε οίκους για τους HUBER αποτελείτε απο τρία σημεία. Από την ακμή του οίκου ή αλλιώς EP (external point) που είναι το σημείο εξωστρέφειας, ένα άλλο σημείο που λέγετε BP (balance point) που είναι το σημείο ισορροπίας και το τελευταίο σημείο που είναι το LP (low point) ή αλλιώς σημείο εσωστρέφιας ή χαμηλό σημείο. Το σημείο εξωστρέφειας είναι εκεί που το εξωτερικό περιβάλλον έχει τις περισσότερες απαιτήσεις και στις ηλικίες που το σημείο της ζωής περνάει απο εκεί υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις στα ζητήματα του οίκου. Καθώς προχωράει το σημείο φτάνει στο σημείο ισορροπίας όπου το περιβάλλον δεν έχει πολλές απαιτήσεις και αποκτάτε μία εξισορρόπηση και τέλος έχουμε το σημείο εσωστρέφειας που εδώ προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα του επόμενου οίκου. Αν και η τεχνική για να βρεθούν τα σημεία είναι δύσκολη για το απλό αναγνωστικό κοινό μπορείτε να ξέρετε σε ποια χρονιά σας περνάει το σημείο της ζωής απο τα ευαίσθητα σημεία των οίκων σας με αποτέλεσμα να μπορείτε να καταλάβετε με βάση το έτος ζωής σας τι πρέπει να δουλέψετε περισσότερο. Βέβαια απο τη στιγμή που η οικοθεσία ειναι γνωστή και ξέρετε που είναι οι ακμές των οίκων μπορείτε να δείτε όταν το σημείο της ζωής μπαίνει σε ένα οίκο (με βάση το σύστημα Koch) περισσότερες λεπτομέρειες όπως οι όψεις που κάνει και άλλα.

Το ρόλοι της ζωής - Lifeclock τα 12 στάδια της ανθρώπινης ζωής κατά τους Huber. 3

1ος οίκος (Ηλικίες 0-6): Εαυτός και Ταυτότητα
Εξωτερικό Σημείο (0 Χρόνια): Μια περίοδος πρώιμης ανακάλυψης του εαυτού, εστίασης στις βασικές ανάγκες και έναρξης διαμόρφωσης προσωπικής ταυτότητας.
Σημείο Ισορροπίας (1,4 Χρόνια): Πρώιμη ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας, εύρεση ισορροπίας μεταξύ εξάρτησης και εξερεύνησης.
Χαμηλό σημείο (2,9 έτη): Αυξανόμενη αίσθηση ανεξαρτησίας, μάθηση μέσω του παιχνιδιού και έναρξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους.


2ος οίκος (Ηλικίες 6-12): Αξίες και κατοχές
Εξωτερικό Σημείο (6 Χρόνια): Εισαγωγή στην επίσημη εκπαίδευση, ανάπτυξη της αίσθησης των προσωπικών αξιών και κατανόηση των υλικών αγαθών.
Σημείο Ισορροπίας (7,4 έτη): Αυξημένη κατανόηση της προσωπικής αξίας, ανάπτυξη φιλιών και εκμάθηση υπευθυνότητας.
Χαμηλό σημείο (8,9 έτη): Αρχίζει να αμφισβητεί και να κατανοεί την αξία πραγμάτων πέρα από το υλικό, όπως οι σχέσεις και η γνώση.


3ος οίκος (Ηλικίες 12-18): Επικοινωνία και Μάθηση
Εξωτερικό σημείο (12 χρόνια): Μετάβαση στην εφηβεία, εξερεύνηση πιο περίπλοκων μορφών επικοινωνίας και βαθύτερη επιδίωξη μάθησης.
Σημείο ισορροπίας (13,4 έτη): Αυξημένη εστίαση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους και την ακαδημαϊκή μάθηση.
Χαμηλό σημείο (14,9 έτη): Εμβάθυνση προσωπικών ενδιαφερόντων και χόμπι, γίνοντας πιο εσωστρεφής και στοχαστικός για τις μελλοντικές φιλοδοξίες.


4ος οίκος (Ηλικίες 18-24): Σπίτι και οικογένεια
Εξωτερικό σημείο (18 χρόνια): Προχωρώντας προς την ανεξαρτησία, πιθανώς φεύγοντας από το σπίτι για εκπαίδευση ή εργασία και κατανόηση της δυναμικής της οικογένειας.
Σημείο Ισορροπίας (19,4 Χρόνια): Εξισορρόπηση προσωπικών φιλοδοξιών με οικογενειακές προσδοκίες, δημιουργία μιας αίσθησης σπιτιού μακριά από το σπίτι.
Χαμηλό σημείο (20,9 έτη): Αναστοχασμός στις οικογενειακές αξίες και παραδόσεις και πώς αυτές διαμορφώνουν την προσωπική ταυτότητα και τις μελλοντικές οικογενειακές φιλοδοξίες.


5ος οίκος (Ηλικίες 24-30): Δημιουργικότητα και Ρομαντισμός
Εξωτερικό σημείο (24 χρόνια): Εξερεύνηση δημιουργικών διεξόδων, βίωση ρομαντικών σχέσεων και έκφραση ατομικότητας.
Σημείο Ισορροπίας (25,4 Χρόνια): Εύρεση ισορροπίας στις ρομαντικές σχέσεις, πιθανή δημιουργία οικογένειας και ενσωμάτωση δημιουργικών αναζητήσεων με την καριέρα.
Χαμηλό Πόντος (26,9 Χρόνια): Αναστοχασμός για προσωπικά επιτεύγματα στη δημιουργικότητα και τον ρομαντισμό και προετοιμασία για πιο ώριμες ευθύνες.


6ος οίκος (Ηλικίες 30-36): Εργασία και Υγεία
Εξωτερικό Σημείο (30 Χρόνια): Εστίαση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, καθιέρωση ρουτίνας εργασίας και προσοχή στη σωματική υγεία.
Σημείο Ισορροπίας (31,4 Χρόνια): Επίτευξη ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, θέσπιση μακροπρόθεσμων στόχων σταδιοδρομίας και υιοθέτηση ενός βιώσιμου σχήματος υγείας.
Χαμηλό Πόντος (32,9 Χρόνια): Αναστοχασμός για την πρόοδο της σταδιοδρομίας, εξέταση αλλαγών για προσωπική ολοκλήρωση και επανεκτίμηση των επιλογών υγείας και τρόπου ζωής.


7ος οίκος (Ηλικίες 36-42): Συνεργασίες και σχέσεις
Εξωτερικό Σημείο (36 Χρόνια): Εμβάθυνση της δέσμευσης στις προσωπικές και επιχειρηματικές σχέσεις και κατανόηση της δυναμικής της εταιρικής σχέσης.
Σημείο Ισορροπίας (37,4 Χρόνια): Επίτευξη αρμονίας και σταθερότητας στις σχέσεις, δυνητικά σταθεροποίηση μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων ή συνεργασιών.
Χαμηλό σημείο (38,9 έτη): Αναλογισμός του ρόλου των συνεργασιών στην προσωπική ανάπτυξη και προετοιμασία για πιθανές αλλαγές στη δυναμική των σχέσεων.


8ος οίκος (Ηλικίες 42-48): Μετασχηματισμός και Κοινόχρηστοι Πόροι
Εξωτερικό σημείο (42 χρόνια): Αντιμετώπιση σημαντικών αλλαγών στη ζωή, εξερεύνηση βαθύτερων πτυχών του εαυτού και διαχείριση κοινών πόρων στις σχέσεις.
Σημείο Ισορροπίας (43,4 Χρόνια): Εύρεση ισορροπίας στη διαχείριση της αλλαγής, εξερεύνηση πνευματικών ή ψυχολογικών βάθους και εξισορρόπηση κοινών οικονομικών.
Χαμηλό σημείο (44,9 έτη): Αναστοχασμός σε μεταμορφωτικές εμπειρίες, επανεκτίμηση προτεραιοτήτων ζωής και προετοιμασία για νέες φάσεις προσωπικής ανάπτυξης.


9ος οίκος (Ηλικίες 48-54): Πεποιθήσεις και επέκταση
Εξωτερικό Σημείο (48 Χρόνια): Επιδίωξη ανώτερης γνώσης, εξερεύνηση φιλοσοφικών ή πνευματικών πεποιθήσεων και πιθανώς ενασχόληση με ταξίδια.
Σημείο Ισορροπίας (49,4 Χρόνια): Ενσωμάτωση της νέας σοφίας στην καθημερινή ζωή, βρίσκοντας νόημα στις εμπειρίες και ενδεχομένως διδασκαλία ή καθοδήγηση άλλων.
Χαμηλό σημείο (50,9 χρόνια): Αναστοχασμός για το ταξίδι της ζωής, επανεκτίμηση πεποιθήσεων και γνώσεων και προετοιμασία για να μοιραστείτε τη σοφία με άλλους.


10ος οίκος (Ηλικίες 54-60): Καριέρα και Δημόσιος Βίος
Εξωτερικό Σημείο (54 Χρόνια): Εστίαση στα επιτεύγματα σταδιοδρομίας, στους δημόσιους ρόλους και στην κοινωνική συνεισφορά.
Σημείο Ισορροπίας (55,4 Χρόνια): Επίτευξη μιας αίσθησης ολοκλήρωσης στην καριέρα, επανεκτίμηση στόχων ζωής και εύρεση ισορροπίας μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.
Χαμηλό Πόντος (56,9 Χρόνια): Σκεφτείτε την κληρονομιά της σταδιοδρομίας, σκεφτείτε τη συνταξιοδότηση ή νέες επιχειρήσεις και προετοιμαστείτε για μια πιο εστίαση στην προσωπική ζωή.


11ος οίκος (Ηλικίες 60-66): Κοινότητα και Φιλίες
Εξωτερικό Σημείο (60 Χρόνια): Περισσότερη ενασχόληση με την κοινότητα, εκτίμηση των φιλιών και επιδίωξη συλλογικών στόχων ή ενδιαφερόντων.
Σημείο Ισορροπίας (61,4 Χρόνια): Βρίσκοντας ικανοποίηση στους κοινωνικούς κύκλους, συνεισφέροντας σε κοινοτικούς σκοπούς και απολαμβάνοντας τους καρπούς μακροχρόνιων φιλιών.
Χαμηλό σημείο (62,9 έτη): Αναστοχασμός στις κοινωνικές συνεισφορές, επανεκτίμηση προσωπικών φιλοδοξιών και προετοιμασία για ένα πιο εσωστρεφές στάδιο ζωής.

12ος οίκος (Ηλικίες 66-72): Υποσυνείδητο και Καταλήξεις
Εξωτερικό Σημείο (66 Χρόνια): Εξερεύνηση του υποσυνείδητου, στοχασμός για το ταξίδι της ζωής και αγκαλιάζοντας τελειώματα ή συμπεράσματα.
Σημείο Ισορροπίας (67,4 Χρόνια): Επίτευξη αίσθησης γαλήνης με τις εμπειρίες της ζωής, ενασχόληση με πνευματικές ή στοχαστικές πρακτικές.
Χαμηλό σημείο (68,9 έτη): Προετοιμασία για τις τελικές μεταβάσεις της ζωής, αγκαλιάζοντας τη σοφία και τη γαλήνη και πιθανώς μεταδίδοντας γνώση στις νεότερες γενιές.

Οι εποχές του ανθρώπου: μία αρχαία τεχνική πρόβλεψης των 7 σταδίων της ζωής μας. – Χρήστος Άρχος (christosarchos.gr)